Pro dárce

Vítejte na stránkách pro dárce peněz na neziskovou organizaci bojující proti rakovině prsu. Vaše finanční pomoc může mít významný vliv na životy žen i mužů s diagnózou rakoviny prsu. Zde jsou některé základní informace, které byste měli vědět, pokud se rozhodnete přispět:

  1. Výběr neziskové organizace: Existuje mnoho neziskových organizací bojujících proti rakovině prsu, takže je důležité si vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim osobním cílům a hodnotám.

  2. Možnosti darování: Můžete darovat jednorázově nebo se stát pravidelným dárcem, a to buď formou přímého převodu nebo platební kartou.

  3. Daňové úlevy: Většina darů na neziskové organizace je v ČR daňově uznatelná, takže se můžete vrátit za část svého daru formou daňové úlevy.

  4. Transparentnost: Je důležité vybrat neziskovou organizaci s dobrými záznamy v oblasti transparentnosti a hospodaření s financemi. Měli byste mít přehled o tom, jak vaše peníze byly použity.

  5. Podpora aktivit: Nezisková organizace by měla být otevřená o tom, jaké aktivity podporujete svým darem a jakým způsobem ovlivňujete životy žen s diagnózou rakoviny prsu.

Pamatujte, že i malé dary mohou mít velký vliv. Vážíme si vaší podpory a děkujeme vám za pomoc při boji proti rakovině prsu.