Samovyšetření prsu

17.03.2023

Samovyšetření prsu je důležitou součástí prevence rakoviny prsu. Tento postup zahrnuje pravidelné kontroly prsou, které mohou pomoci odhalit jakékoli změny nebo nádory v rané fázi.

Existuje několik různých metod samovyšetření prsu, včetně:

  1. Vizualizace: Stojte před zrcadlem se zvednutýma rukama a zkontrolujte, zda se vaše prsa vypadají normálně a jestli jsou stejně velká a tvarovaná. Podívejte se také na bradavky, zda nejsou zarudlé nebo oteklé.

  2. Hmatání: Provést hmatání, při kterém budete lehce stiskat a hladit prsa. Zkontrolujte, zda nejsou žádné bulky, otoky, pevné oblasti nebo bolest.

  3. Palpace podpažních jamek: Zkontrolujte také podpažní jamky, protože rakovina prsu může být detekována také v této oblasti.

Je důležité provádět samovyšetření prsu pravidelně a hledat lékařskou pomoc, pokud zjistíte jakékoli změny. Měli byste rovněž podstoupit pravidelné mamografie a konzultovat s lékařem jakou frekvenci těchto testů by měly mít.