Psychologický dopad rakoviny prsu

17.02.2023

Rakovina prsu může mít silný a mnohdy dlouhodobý psychologický dopad na pacientky. Zpravidla se jedná o těžký a stresující zážitek, který může vyvolat mnoho emočních reakcí, jako je úzkost, strach, smutek, frustrace a dokonce i depresi. Následující jsou některé z hlavních psychologických vlivů rakoviny prsu:

  1. Ztráta sebevědomí a narušení tělesného obrazu: Ztráta prsu nebo části prsu může pacientkám způsobit pocit ztráty sebevědomí a narušit jejich vnímání vlastního tělesného obrazu. Může se jednat o velmi traumatický zážitek, který může vést k emocionální nestabilitě a nízkému sebevědomí.

  2. Strach z opakování: Po léčbě rakoviny prsu mohou pacientky prožívat obavy z toho, že se onemocnění může vrátit. Tento strach může být velmi stresující a omezovat schopnost pacientek užívat si života bez starostí.

  3. Sociální izolace: Některé pacientky mohou mít pocit, že se ostatní lidé od nich distancují, protože jsou nemocné. Tento pocit sociální izolace může být velmi stresující a může vést k pocitům osamělosti a deprese.

  4. Špatný vztah k vlastnímu tělu: Rakovina prsu může mít dopad na sexuální vztahy a intimní vztahy pacientek. Některé ženy se mohou cítit nepohodlně s fyzickým kontaktu nebo mohou mít obavy z toho, jak jejich partner na jejich změněné tělo zareaguje.

  5. Strach z budoucnosti: Rakovina prsu může způsobit i obavy z budoucnosti, například ohledně práce, rodiny a finanční stability. Tyto obavy mohou být velmi stresující a mohou způsobit pocit nejistoty.

Je důležité, aby pacientky s rakovinou prsu měly přístup ke kvalitní psychologické podpoře. Psychologická podpora může pomoci pacientkám zvládnout emoční dopady rakoviny prsu a přijmout změny v jejich těle a životě. Také je důležité, aby pacientky měly možnost sdílet své zkušenosti s ostatními.