Přehled nejnovějších metod diagnostiky a léčby rakoviny prsu

24.02.2023

Existuje mnoho nových metod diagnostiky a léčby rakoviny prsu, které jsou vyvíjeny a testovány po celém světě. Následující jsou některé z nejnovějších metod, které jsou k dispozici:

  1. 3D mamografie: Tato metoda umožňuje lékařům vidět prsa v třech rovinách a poskytuje přesnější obraz než tradiční dvourozměrná mamografie. To umožňuje lékařům snadněji detekovat rakovinu a také snižuje počet falešně pozitivních výsledků.

  2. Magnetická rezonance prsu (MRI): MRI prsu umožňuje lékařům získat velmi detailní obraz prsu pomocí silného magnetického pole. Tato metoda je často používána pro diagnostiku a monitorování rakoviny prsu u pacientek s vysokým rizikem.

  3. Genetické testy: Genetické testy mohou identifikovat genetické mutace, které mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tato informace může být použita k určení, zda by měly být pacientky podrobeny pravidelným kontrolám nebo zda by měly podstoupit preventivní operaci.

  4. Chirurgická léčba: Existuje několik nových chirurgických technik pro léčbu rakoviny prsu, včetně lumpektomie (částečné odstranění prsu) a mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsu. Tyto techniky umožňují pacientkám zachovat co nejvíce prsní tkáně a minimalizovat estetické dopady léčby.

  5. Cílená terapie: Cílená terapie využívá léky, které cíleně napadají rakovinné buňky a minimalizují poškození zdravých buněk. Tyto léky mohou být použity jako součást léčby rakoviny prsu v kombinaci s jinými léčebnými metodami, jako je chemoterapie a radioterapie.

  6. Imunoterapie: Imunoterapie je nová léčebná metoda, která stimuluje imunitní systém pacientky k boji proti rakovinným buňkám. Tato metoda může být účinná u některých typů rakoviny prsu a může být použita jako součást kombinované léčby.

Je důležité si uvědomit, že každá pacientka a každý případ rakoviny prsu je jedinečný.