Jak se může péče o pacientky s rakovinou prsu lišit podle různých typů nádorů

21.04.2023

Rakovina prsu je vážné onemocnění, které postihuje mnoho žen po celém světě. Existuje mnoho různých typů rakoviny prsu, které se liší svou agresivitou, rychlostí růstu a citlivostí na určité typy léčby. Péče o pacientky s rakovinou prsu se proto může lišit v závislosti na konkrétním typu nádoru.

Jeden z nejčastějších typů rakoviny prsu je tzv. invazivní duktální karcinom, který se vyskytuje v duktálních buňkách prsu. Tento typ nádoru může být agresivní a rychle se šířit do okolních tkání. Pacientky s invazivním duktálním karcinomem často podstupují operaci, aby byla nádorová tkáň odstraněna. Následně mohou být podrobeny další léčbě, jako je radioterapie, chemoterapie a hormonální terapie, v závislosti na velikosti a rozsahu nádoru.

Dalším typem rakoviny prsu je invazivní lobulární karcinom, který vzniká v lobulárních buňkách prsu. Tento typ nádoru se může šířit do okolních tkání a může být obtížně detekován pomocí klasických screeningových metod, jako je mamografie. Pacientky s invazivním lobulárním karcinomem mohou být léčeny podobně jako u invazivního duktálního karcinomu, ale mohou vyžadovat více specifickou léčbu, jako je například chirurgická léčba, která zahrnuje odstranění celého laloku prsu.

Rakovina prsu se také může lišit podle typu receptorů, které se v nádorové tkáni nacházejí. Receptory jsou proteiny, které se nacházejí na povrchu buňky a umožňují jim komunikovat s okolním prostředím. Pokud jsou v nádorové tkáni přítomny receptory pro estrogen a progesteron, může být nádor léčen hormonální terapií, která blokuje účinky těchto hormonů na nádorové buňky. Pokud jsou v nádorové tkáni přítomny receptory pro protein HER2, může být nádor léčen terapií zaměřenou na tento protein.

Pacientky s hormonálně pozitivními nádory prsu, tedy s nádory, které obsahují receptory pro estrogen a progesteron, mohou být léčeny hormonální terapií. Tato terapie zahrnuje podání léků, které blokují účinky estrogenů na nádorové buňky a mohou tak zpomalit růst nádoru. Hormonální terapie může být podávána buď po operaci, aby se zabránilo opakování nádoru, nebo jako primární léčba u pacientek, které nejsou vhodné pro chirurgickou léčbu.

Pacientky s HER2 pozitivními nádory prsu mohou být léčeny terapií zaměřenou na tento protein. Tato terapie zahrnuje podání léků nazývaných inhibitory HER2, které blokují účinky proteinu HER2 na nádorové buňky. Tyto léky mohou být podávány buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími léčebnými modalitami, jako je chemoterapie.

Pacientky s triple negativními nádory prsu, tedy s nádory, které neobsahují receptory pro estrogen, progesteron ani HER2, mohou být léčeny pomocí chemoterapie. Chemoterapie je léčba, která využívá léky k zabíjení rychle rostoucích buněk, jako jsou nádorové buňky. Tyto léky se obvykle podávají v intravenózní formě a mohou být doplněny o další léčebné modality, jako je chirurgická léčba a radioterapie.

V závislosti na typu rakoviny prsu se může péče o pacientky lišit. Je důležité, aby byl každý pacient individuálně posuzován a léčen v souladu s nejnovějšími doporučeními a lékařskou praxí. Včasná diagnóza a správná léčba jsou klíčové pro zajištění nejlepšího výsledku pro pacientky s rakovinou prsu.